Skip to main content

Centrum chirurgie, plastickej chirurgie a ortopédie

Komplex služieb v príjemnom prostredí s pocitom bezpečia

Scarlett Clinic sa zaoberá plastickou chirurgiou, všeobecnou chirurgiou a ortopédiou

Scarlett Clinic považujeme za mladý projekt, čím si získava veľkú náklonnosť klientov. Zameriava sa na nové poznatky, výskumy, technológie, myšlienky mladých a progresívnych ľudí. Prijíma zmeny v zmysle pokroku.

Dnešným trendom je sústrediť sa na úzku cieľovú skupinu klientov, no Scarlett Clinic je veľmi flexibilné zdravotnícke zariadenie s veľkou ochotou vyjsť v ústrety a požiadavkám klienta. Poskytuje zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni za ceny prístupné obyčajným ľuďom.

Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice
Scarlett clinic Kosice